Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Förebygga för att överbrygga?

Förebygga för att överbrygga?

Förebygga för att överbrygga? analyserar vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Förebygga för att överbrygga? redovisar hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön. Rapporten innehåller också rekommendationer om hur vårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor kan utformas för att säkerställa att arbetet sker på ett jämlikt vis.

Kunskapsstödet utgår från de fyra ohälsosamma levnadsvanor som lyfts i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Rapporten baseras på en systematisk litteraturstudie, nationell statistik, en kartläggning av landstingens och regionernas styrning av hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete samt fallstudier av det praktiska förebyggande arbetet i två regioner: Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län.

Analysen visar att det krävs en systematisk jämlikhetsfokus för att det förebyggande arbetet ska nå och bidra till ändrade levnadsvanor hos olika grupper i lika stor utsträckning. Dessutom visar resultaten av undersökningen följande:

  • Den nationella statistik som finns tillgänglig visar att fler högutbildade och män deltagit i förebyggande aktiviteter samt förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med vårdpersonal.
  • Landstingen betonar vikten av minskade hälsoklyftor i sin övergripande styrning, men bara en tredjedel lyfter jämlikhet eller minskade hälsoklyftor som ett mål för primärvårdens förebyggande arbete. Ungefär samma andel ger en särskild ersättning för att öka jämlikheten genom förebyggande arbete.

Förebygga för att överbrygga? är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Förebygga för att överbrygga? på Vårdanalys: webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?