Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte pekar på att patienter behöver få bättre kunskap och blir tryggare när apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

​Information från förskrivare och farmaceuter till patienter i samband med generiskt utbyte har en stor betydelse för patienternas förtroende för läkemedlet och bidrar till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte pekar på att patienter behöver få bättre kunskap och bli tryggare när apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.

Ytterligare informationsinsatser kunskapsstödet tar fasta på är bland annat att patienter ska få information via olika informationskanaler som finns på vårdcentralerna. Man vill också införa en webbutbildning som riktar sig till läkare, farmaceuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Rapporten pekar också på vikten av att befintligt informationsmaterial används av förskrivare och farmaceuter. Även andra personalkategorier som är inblandade i patientens läkemedelsanvändning, såsom undersköterskor och hemtjänstpersonal, behöver få tillgång till informationsmaterial anpassat för deras behov.

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte är utgivet av Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?