Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Medskapande dialog för romsk inkludering

Medskapande dialog för romsk inkludering

Medskapande dialog för romsk inkludering sammanfattar ett av pilotprojekten som syftar till att utforma modeller för samråd med de romska grupperna. Tre kommuner har deltagit i projektet Göteborg, Luleå och Linköping. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Lands-ting, SKL.

​Medskapande dialog för romsk inkludering beskriver ett pilotprojekt som avsett att skapa en modell för ett samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter. Pilotprojektet har genomförts av tre kommuner Göteborg, Luleå och Linköping.  En struktur och samrådsform som medskapats av romer, politiker och tjänstemän som ger romer rätten att sätta agendan om romers behov och frågor. Arbetet visar tydligt att det är fullt möjligt att med flera perspektiv närvarande aktivt gå in i de komplexa frågorna på ett framgångs-rikt sätt och medskapa hållbara lösningar.

Kunskapsstödet siktar på att samla lärdomar och insikter från processarbetet från 2015. Det vänder sig till romska aktivister, politiker, kommunala tjänstemän som är intresserade av att medskapa hållbara kvalitativa samråd för romsk inkludering och i en vidare mening möta komplexa frågor genom medskapande samtal.

Medskapande dialog för romsk inkludering är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Medskapande dialog för romsk inkludering på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?