Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet är en åtgärdsplan som tydliggör vilka aktiviteter som behöver genomföras och olika aktörers roll i arbetet. Åtgärdsplanen är utgiven av Socialstyrelsen.

​I Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer tydliggörs vilka aktiviteter som behöver genomföras och olika aktörers roll i arbetet.

Åtgärdsplanen omfattar legalt och illegalt användande av narkotiska preparat och de föreslagna aktiviteterna omfattar perioden 2017–2020.

I åtgärdsplanen föreslås bland annat:

  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende genom fortsatt kunskapsutveckling.
  • Utbildning och information till personer som brukar narkotika och närstående, för att stärka deras förmåga att undvika och hantera riskfyllda situationer.
  • Att överdosmotgiftet naloxon tillgängliggörs för personer som brukar opioider, närstående och personal inom polisen och socialtjänsten.
  • Ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer som brukar narkotika.
  • En förstudie om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens förutsättningar att möta behoven hos gruppen unga med drogproblem.
  • Ökad kunskap om och uppföljning av narkotikarelaterade självmord.
  • Att arbetet med att bekämpa narkotikahandeln stärks.

​Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman