Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige ger kunskap om förekomsten av förändring och stabilitet för ANT-relaterade skador i Sverige år 2013 och 2014. Kunskapsstödet är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

​Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige sammanfattar en undersökning om förekomsten av två grundläggande typer av ANT-relaterade skador i Sverige: skador på den som brukar i form av beroende och skador på personer i brukarens omgivning.

Kunskapsstödet bygger på data från 7 072 personer i åldern 17–84 år som svarat på samma frågor om ANT-relaterade problem vid två tillfällen, år 2013 och år 2014. Resultaten av undersökningen som presenteras i kunskapsstödet visar bland annat det följande:

  • Andelen med beroende i panelen var totalt sett oförändrad mellan år 2013 och år 2014
  • Incidensen högst för alkoholberoende
  • Yngre har högre risk att utveckla beroende av ANT och män har högre risk att utveckla beroende av snus och alkohol
  •  Majoritet fortfarande utsatt för närståendes alkoholkonsumtion och rökning efter ett år
  • Kvinnor och yngre har högre risk att bli utsatt för närståendes ANT-bruk

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?