Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap beskriver och analyserar psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

​Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland hbtq-personer. Rapporten visar bland annat att förekomsten av psykisk ohälsa i form av riskbruk och beroende, ångetssjukdomar och depressioner var högre bland personer i samkönade äktenskap än bland personer i olikkönade äktenskap. Socialstyrelsen menar att en högre förekomst av psykisk ohälsa bland hbtq-personer än övriga kan bero på allvarlig psykosocial stress då gruppen ständigt kan befinna sig i en minoritetsposition med risk för diskriminering och negativt bemötande.

Resultaten i denna studie bekräftar att det är viktigt att arbeta för preventiva riktade insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens villkor och levnadsförhållanden, i syfte att minska skillnader i ohälsa mellan hbtq-personer och övriga.

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem