Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - resultat av en befolkningsundersökning 2016 ger kunskap om attityder hos patienterna som hälso- och sjukvården behöver känna till när man utvecklar processer och rutiner för arbetet med sjukdomsförebyggande metoder. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - resultat av en befolkningsundersökning 2016 innehåller information om attityder hos patienterna som hälso- och sjukvården behöver känna till när man utvecklar processer och rutiner för arbetet med sjukdomsförebyggande metoder för att undvika en ojämlik hälso- och sjukvård.

Resultaten av undersökningen visar att nästan alla intervjuade vill lämna information om sina levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården för att de ska få rätt vård och behandling.

Undersökningen visar att 36 procent av respondenterna tyckte att det var mycket bra eller ganska bra att lämna uppgifterna på webben hemifrån och 40 procent tyckte det var mycket bra eller ganska bra att lämna uppgifterna på en skärm i väntrummet. Samtidigt så var det 41 procent som tycker att det är dåligt eller mycket dåligt att lämna uppgifterna via webben vare sig det är hemifrån eller på skärm i väntrummet.

Hur man vill lämna information varierar bland annat beroende på ålder och utbildning, visar undersökningen. Yngre är mer villiga att lämna information om levnadsvanor digitalt än äldre. Högutbildade är mer positiva till webblösningar än lågutbildade.

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - resultat av en befolkningsundersökning 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?