Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 visar att berörda myndigheters arbete inom ANDT-strategin under 2016 främst handlade om att stödja målgrupper med kunskap. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016

​Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 visar att berörda myndigheters arbete inom ANDT-strategin under 2016 främst handlade om att stödja målgrupper med kunskap.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin, en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 omfattar den verksamhet som Folkhälsomyndigheten och 13 andra berörda myndigheter genomfört under föregående år. Syftet är att Folkhälsomyndigheten ska kunna få och presentera en helhetsbild av området.

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman