Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Samordnat införande av medicinteknik

Samordnat införande av medicinteknik

Samordnat införande av medicinteknik är en förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Samordnat införande av medicinteknik

​Samordnat införande av medicinteknik är en förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder.

Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och med ett samlat nationellt perspektiv. En ökad samverkan mellan landstingen kring införande av nya medicintekniska metoder, skulle potentiellt kunna innebära att sådana kan introduceras i vården på ett mer jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

Samordnat införande av medicinteknik är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Samordnat införande av medicinteknik på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?