Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer

Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer

I Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer slutredovisar Socialstyrelsen uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Omslag till Sjukdomsförebyggande metoder - stöd till införandet av nationella riktlinjer

​I Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer slutredovisar Socialstyrelsen uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ohälsosamma levnadsvanor är en starkt bidragande orsak till sjukdomsbördan i Sverige. Även den som redan har drabbats av sjukdom kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Sedan Socialstyrelsen år 2011 inledde arbetet med att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har patienternas levnadsvanor kommit mer i fokus i landstingens ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Vårdgivarna har mål för det sjukdomsförebyggande arbetet, man har tagit fram vårdprogram och rutiner samt håller på att utveckla dokumentationshanteringen.

Många patienter erbjuds stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor men det finns skäl att fortsätta utbyggnaden av arbetet med sjukdomsförebyggande metoder. Det gäller till exempel för patienter med kroniska sjukdomar.

Den kommunala hälso- och sjukvården har inte kommit igång med att arbeta enligt rekommendationerna i riktlinjerna. Det finns en uppfattning i den kommunala hälso- och sjukvården att det är landstingens ansvar men den är inte avstämd med landstingen.

Det finns en utbredd kunskap om arbetet med sjukdomsförebyggande metoder i den landstingsstyrda hälso- och sjukvården. Många har tillräcklig kompetens för att identifiera patienter med ohälsosamma levnadsvanor och att erbjuda åtgärder. Denna kompetens behöver underhållas och fortsatta kompetensutvecklingsinsatser kan dessutom behövas inom specifika verksamheter.

Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer är utgiven av Socialstyrelsen.

Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman