Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården – Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar

Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården – Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar

Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården redovisar vilka möjligheter som finns för att kunna förhindra dödlighet kopplat till opioidöverdoseringar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Omslag till Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården

I Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården redovisar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket redovisar vilka möjligheter som finns för att kunna förhindra dödlighet kopplat till opioidöverdoseringar.

Under tiden utreds frågan mer grundligt inom ramen för ett annat uppdrag om ökad tillgänglighet av vissa läkemedel, i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården – Möjligheter inom ramen för dagens rättsliga regleringar är utgiven av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman