Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Tobaksprevention i kommuner och landsting – Lägesbeskrivning juni 2016

Tobaksprevention i kommuner och landsting – Lägesbeskrivning juni 2016

Tobakprevention i kommuner och landsting beskriver situationen kring tobaksförebyggande arbete som drivs av kommuner, landsting och myndigheter. Kunskapsstödet är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

​I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Det tobaksförebyggande arbetet syftar till att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning.

Rapporten ger en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Avsikten var inte att göra en totalundersökning utan att med breda penseldrag beskriva det tobakspreventiva arbetet i kommuner och landsting idag.

Det tobaksförebyggande arbete som idag drivs i Sverige består av ett brett samhälls-arbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv prispolitik, aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och tobaksavvänjning.

Tobakprevention i kommuner och landsting är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tobakprevention i kommuner och landsting på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman