Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

Unga med kriminella eller drogrelaterade problem placeras ofta på institution.  Men det finns alternativ. SBU redovisar i en rapport att så kallad behandlingsfamilj kan vara både effektivare och  kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

​Ett alternativ till institutionsvård är behandlingsfamilj med ett förstärkt stöd, där familjehemsföräldrarna har genomgått specialutbildning. Behandlingsfamiljen tar bara emot en person i taget och kontakten med andra unga som har liknande problem blir alltså mer begränsad än vid vård på institution.

Jämfört med placering på institution leder placering i en sådan behandlingsfamilj till mindre kriminalitet och färre intag på låst avdelning. Ungdomar som bott i behandlingsfamilj verkar också i mindre grad ha psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än de som placerats på institution. Den variant av behandlingsfamilj som prövats i studier kallas Treatment foster care Oregon, TFCO.  Cirka 30–40 ungdomar placeras i förstärkta familjehem av modellen TFCO i Sverige idag.

SBU:s hälsoekonomiska granskning visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem och något mer än HVB, om vårdtiderna är desamma. Vägs antaganden om långsiktiga effekter in är TFCO kostnadsbesparande för samhället jämfört med institutionsvård. En dansk rapport som ingår i underlaget visar att TFCO ger en kostnadsbesparing på totalt cirka 900 000 kronor per ungdom, jämfört med institutionsvård.

Rapporten Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj är framtagen av SBU.

Rapporten Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj på SBUs webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman