Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA)

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA)

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS, gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten är utgiven av Läkemedelsverket.

​Läkemedelsverket har tillsammans med flera andra aktörer identifierat, prioriterat och samordnat aktiviteter för en förbättrad läkemedelsuppföljning.

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS, gällande informationsmängder och datainsamling.

Rapporten föreslår fortsatt arbete med

  • en långsiktig nationell ansats gällande uppgifter om administrerade läkemedel på sjukvårdsinrättningar liksom redan påbörjade insatser inom NLS gällande andra informationsmängder/variabler och insamling av data
  • att undersöka möjligheter till vidareutveckling av källor/verktyg för uppföljning av andra dåligt täckta användningsaspekter såsom till exempel  OTC-användning, följsamhet och vårdskador
  • att samverka inom uppföljning då det behövs. Uppföljningsinsatser kräver oftast inte större aktörssammansatta aktiviteter men det kan behövas ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning.

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) är utgiven av Läkemedelsverket.

Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) på Läkemedelsverkets webbplats

Nationell läkemedelsstrategi på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?