Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Behandling med akamprosat vid alkoholberoende

Behandling med akamprosat vid alkoholberoende

Behandling med akamprosat vid alkoholberoende är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration 2010. Den är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Behandling med akamprosat vid alkoholberoende är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration 2010. Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för behandling med akamprosat vid alkoholberoende.

Behandling med akamprosat vid alkoholberoende är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Behandling med akamprosat vid alkoholberoende på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman