Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende

LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende

LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende innehåller kortfattad information om kvalitetsregistret LAROS. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Nationella Kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning. Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nationell kunskapsbas och ett redskap för fortlöpande kunskapsutveckling och kvalitetssäkring av behandlingen för personer med opiatberoende.

LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende innehåller kortfattad information om kvalitetsregistret.

LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

LAROS – läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman