Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Nio nya ämnen narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen narkotikaklassas. Från den 18 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

​På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att nio nya ämnen klassas som narkotika från och med den 18 augusti 2015, SFS 2015:526.

Klassningen gäller följande ämnen:

  • de centralstimulerande ämnena 3-fluorofenmetrazin, 3-FPM, isopropylfenidat och metylnaftidat, HDMP-28
  • hallucinogenen 25I-NBOH
  • de smärtstillande ämnena acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl
  • de lugnande ämnena klonazolam och deskloretizolam.

Inget av de nya ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika.

Från den 18 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Nio nya ämnen narkotikaklassas på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman