Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad ger kunskap om sexuellt överförda infektioner, STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections, och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Bladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad

​Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad ger kunskap om sexuellt överförda infektioner, STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections, och kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral. Bladet uppdaterades juli 2015.

Informationen är ursprungligen framtagen 2009 av Socialstyrelsen och senast reviderad och uppdaterad av Folkhälsomyndigheten 2014. Texterna är granskade, uppdaterade och delvis nyskrivna 2013.

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?