Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre

Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre

Rådgivande samtal om alkohol är en folder om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre. Foldern är utgiven av Socialstyrelsen.

Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor...

​Foldern Rådgivande samtal om alkohol är en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre.

Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre genom att erbjuda rådgivande samtal. Foldern är tänkt att underlätta för hälso- och sjukvården att tillämpa rekommendationen.

Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre är utgiven av Socialstyrelsen.

Rådgivande samtal om alkohol på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?