Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Snabbguide för drogförebyggande arbete ger vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, på lokal och regional nivå. Snabbguiden är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Snabbguide för drogförebyggande arbete

​Snabbguide för drogförebyggande arbete ger vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, på lokal och regional nivå. Den kan bland annat fungera som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. Förutom till projektverksamhet kan snabbguiden även användas till ordinarie förebyggande arbete som behöver kvalitetssäkras.

Snabbguiden är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Snabbguide för drogförebyggande arbete är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Snabbguide för drogförebyggande arbete på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman