Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende beslutades i januari. Nya föreskrifterna och allmänna råd reglerar behandling vid allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin, opium samt även smärtstillande läkemedel.

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende beslutades i januari. Nya föreskrifterna och allmänna råd reglerar behandling vid allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin, opium samt även smärtstillande läkemedel.

Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende att även personer som blivit beroende av smärtstillande läkemedel ska erbjudas läkemedelsassisterad behandling i de fall nedtrappning inte lett till frihet från beroendet. 

Öka tillgängligheten till behandling

Läkemedelsassisterad behandling, så kallad LARO, är verksam för att förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska komplikationer och dödlighet. Rekommendationerna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Socialstyrelsen gjorde under våren 2015 en kartläggning av den LARO-verksamhet som bedrivs i landet och påtalade ett behov av att öka tillgängligheten till behandlingen. 

Medicinska bedömningar ska tydligare styra

I de nya föreskrifterna försvinner vissa tidigare bestämmelser där det fanns uttryckliga hinder mot att inleda behandling. Detta innebär till exempel att läkemedelsassisterad behandling nu får ges under vård som sker enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Det tidigare kravet på dokumentation av ett årslångt missbruk för att en patient ska kunna få behandling förändras till ett krav på att behandlande läkare ska ha bedömt att missbruket har varit årslångt. Patienten få även möjlighet att successivt själv hantera sin medicin efter tre månader i stället för sex månader. 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är utgivna av Socialstyrelsen. 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman