Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor

Ett sätt att förebygga sjukdom är att ha hälsosamma levnadsvanor. Men även den som redan har drabbats av sjukdom kan snabbt göra hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Broschyren tar upp hur patienten kan få stöd av hälso- och sjukvården att förbättra sina levnadsvanor. Den är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Tobak, alkohol, fysisk aktivitet coh matvanor

​Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor handlar om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna vänder sig till hälso- och sjukvården, men här är fokus på det som är viktigast för patienten.

Ett sätt att förebygga sjukdom är att ha hälsosamma levnadsvanor. Men även den som redan har drabbats av sjukdom kan snabbt göra hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Socialstyrelsens riktlinjer fokuserar på hur patienten kan få stöd av hälso- och sjukvården att förbättra sina levnadsvanor. De levnadsvanor som riktlinjerna tar upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården erbjuder någon form av rådgivning eller samtal för att stödja patienter att ändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna tar upp tre typer av rådgivning: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.

Den här broschyren kan användas som ett stöd vid samtal med hälso- och sjukvårdens personal, om patienten vill ha hjälp att förändra en ohälsosam levnadsvana.

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman