Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården visar att 63 procent av kommunerna erbjuder minst ett stödprogram för vuxna närstående. Öppna jämförelserna visar också att 11 procent av kommunerna har en aktuell rutin om att erbjuda enskilda att ta med sig stödperson på möten. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården visar att 63 procent av kommunerna erbjuder minst ett stödprogram för vuxna närstående. Stödprogrammen syftar till att hjälpa personer att hantera livet som närstående till en person med missbruksproblem.

11 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell rutin om att erbjuda enskilda att ta med sig stödperson på möten.

47 procent av kommunerna har en aktuell överenskommelse med regionen som innehåller: gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelningen och rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och regionens
personal kring enskilda personer som missbrukar beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?