Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser

Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser

Denna rapport är den första inom öppna jämförelser som gäller både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser inom missbruks- och beroendevården. Här ingår också insatser för personer med spelmissbruk. Ett urval av indikatorer presenteras. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Under perioden 2011-2015 vårdades 55 000 kvinnor och 125 000 män med en alkoholdiagnos. Under samma tid vårdades 43 000 kvinnor och 88 000 män med en narkotikadiagnos inom specialiserad öppen- och slutenvård i Sverige. Där ingår beroende till narkotikaklassade läkemedel.

Det finns olika uppskattningar och bedömningar av omfattningen av beroendet men troligen når inte huvudmännen alla personer som behöver vård och omsorg på grund av ett skadligt beroende av olika substanser.

Den här öppna jämförelsen bidrar med uppföljning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kunskapsstödet Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser är utgivet av Socialstyrelsen.

Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman