Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger – en vägledning

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger – en vägledning

Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas med svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar. I en ny vägledning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder, däribland sprutbyte, i kampen mot spridningen av hepatit B och C samt hiv.

Omslagsbild till Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

Folkhälsomyndigheten föreslår ett strukturerat sätt att arbeta hälsofrämjande för att förhindra smittspridning bland personer som injicerar droger – en grupp som i dag har en hög sjukdomsbörda och en kraftigt ökad risk att dö i förtid.

Lågtröskelverksamheter

Folkhälsomyndigheten lyfter fram olika så kallade lågtröskelverksamheter som det mest effektiva sättet att nå personer som injicerar droger. I dessa verksamheter bör grundläggande och individanpassad vård och omsorg erbjudas, som vaccination, testning och rådgivning, sprutbyte samt möjlighet att träffa kurator, barnmorska och att länkas vidare till andra stödjande insatser.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman