Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering

I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering

I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering är ett utbildningsmaterial till stöd för Socialtjänsten. Det handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering är ett utbildningsmaterial som handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Materialet är tänkt att vara ett stöd för socialtjänstens personal i arbetet med romsk inkludering och främja utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inkludering.

Kunskapsstödet betonar att i mötet med individen kan det vara till hjälp för socialtjänsten att ha en bakgrundskunskap om romers villkor i allmänhet, men att det också är av stor vikt att alltid bemöta den enskilde som en individ, aldrig utifrån en kollektiv syn på en grupp som den enskilde eventuellt tillhör eller av andra förknippas med. Utbildningsmaterialet innehåller texter om romers upplevelser av antiziganism, om diskriminering och etik. Texterna kompletteras med Fundera-på-frågor och reflektionsövningar som man kan arbeta med enskilt eller som kan användas i grupp.

Utbildningsmaterialet innehåller förslag på olika sätt att använda utbildningsmaterialet, checklistor som stöd för förberedelse och genomförande samt olika modeller till stöd för att reflektera och arbeta systematiskt.

I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering är utgivet av Socialstyrelsen.

I bemötandet tar framtiden form på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?