Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper innehåller information om vilka grupper som bör vaccineras mot pneumokocker och med vilken typ av vaccin. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper beskriver grupper som bör vaccineras mot pneumokocker och med vilken typ av vaccin. Kunskapsstödet förklarar även bakgrund till rekommendationer och innehåller information om biverkningar, skyddseffekt och ordination.

Rekommendationerna ska dels utgöra ett underlag i regionala och lokala beslut om hur vaccinationer mot pneumokocker ska erbjudas, dels ge enskilda läkare stöd i bedömningen av vilka patienter som ska erbjudas vaccination.

Kunskapsstödet riktar sig till landstingens huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal, och då särskilt personal inom specialistsjukvård och primärvård.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?