Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015 redovisar den verksamhet som genomförts av organisationerna som tog emot statsbidraget 2015. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015 redogör för den verksamhet som organisationerna som tog emot statsbidraget 2015 genomfört. Uppföljningen visar bland annat att samtliga organisationer har arbetat förebyggande och socialt stödjande samt med information och opinionsbildning.

Under 2014 fördelade Socialstyrelsen 93 376 000 kronor för år 2015 i verksamhetsbidrag till 70 organisationer inom det sociala området. Organisationerna har fått bidraget för sin sociala verksamhet inom områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande och hälsofrämjande arbete.

Kunskapsstödet behandlar de 68 organisationer som kom in med sina redovisningar i tid för att vara med i bedömningen av 2015 års statsbidrag. De 68 organisationerna har genomfört verksamhet enligt följande:

  • 32 organisationer har rapporterat verksamhet inom området alkohol och narkotika i hög eller mycket hög utsträckning.
  •  47 organisationer har rapporterat verksamhet inom utsatta barn och deras familjer i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 23 organisationer har rapporterat verksamhet inom området motverka våld mot kvinnor i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 41 organisationer har rapporterat verksamhet inom området hälsofrämjande verksamhet i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 15 organisationer har rapporterat verksamhet inom området stöd till efterlevande i hög eller mycket hög utsträckning.

Socialstyrelsens uppföljning visar att samtliga organisationer har bedrivit förebyggande och socialt stödjande arbete, informationsarbete och opinionsbildande arbete och arbete som har kommit deras lokala eller samordnande arbete till del. Inom området hälsofrämjande verksamhet har 66 av 68 organisationer bedrivit verksamhet. Majoriteten av organisationerna uppger att insatser inom informations- och opinionsbildning har varit de mest effektiva.

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer på Socialstyrelsens webbplats