Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 redovisar statistik om socialtjänstinsatser som getts till personer på grund av bland annat hemlöshet, anhörigs missbruk eller hot om våld. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 redovisar statistik

​Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 redovisar statistik om socialtjänstinsatser som getts till personer på grund av bland annat hemlöshet, anhörigs missbruk eller hot om våld. Bland dessa personer har antalet som frivilligt vistas på institution ökat med över 30 procent på ett år.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik, SOS. Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte.

Socialstyrelsen definierar vuxna personer utan eget substansmissbruk i den här statistiken som personer som är 21 år och äldre. Vuxna personer utan eget substansmissbruk är en heterogen grupp människor som får någon form av insats enligt SoL inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Exempel på detta är insatser som ges med anledning av spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i föräldrarollen, anhörigs missbruk eller att personen är utsatt för våld eller hot om våld.

  • Antalet personer utan eget substansmissbruk som vistades frivilligt på institution den 1 november 2014 uppgick till 337 personer. Det innebar att antalet personer i den här kategorin som vistades frivilligt på institution ökade med cirka 34 procent jämfört med 1 november 2013. 
  • Den 1 november 2014 fick drygt 10 200 vuxna personer utan eget substansmissbruk bistånd som avser boende, vilket var samma nivå som 1 november 2013. 
  • Cirka 6 900 personer fick individuellt behovsprövade öppna insatser den 1 november 2014, vilket innebar en ökning med knappt 10 procent jämfört med 1 november 2013. 
  • 77 personer hade beslut om familjehemsvård den 1 november 2014, vilket är jämförbart med samma mätdatum året innan.

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman