Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden

Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden

Rapporten Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden undersöker avledningen av läkemedel för behandling av opiatberoende till den illegala drogmarknaden. Socialstyrelsen bedömer att läckaget från verksamheterna är begränsat, särskilt i relation till andra utbudsfaktorer. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden

​Rapporten Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden undersöker avledningen av läkemedel för behandling av opiatberoende till den illegala drogmarknaden.

Narkotikamarknaden, i likhet med andra marknader, kan beskrivas utifrån utbud och efterfrågan. När det gäller efterfrågan på metadon och buprenorfin så gäller det främst personer med ett etablerat opioidmissbruk. Läkemedlen är inte särskilt populära bland ungdomar och inte heller bland droganvändande yngre personer.

Kunskapen om utbudssidan är begränsad och Socialstyrelsen har därför gjort en ny datainsamling. Resultaten visar att polisens beslag av buprenorfin och metadon har ökat under den senaste tioårsperioden. Ökningen är mer uttalad när det gäller buprenorfin och under de senaste åren har omkring 5 000 tabletter beslagtagits varje år. Beslagen av metadon omfattar omkring 1 000 tabletter per år. En viss ökning av beslagen kan skönjas även när det gäller den orala metadonlösning som är standard vid LARO-behandling, och 2013 beslagtogs närmare 8 000 milliliter metadonlösning.

Under undersökningsperioden september 2013–augusti 2014 omfattade datainsamlingen 219 batcher (tillverkningssatser) och 3 221 tabletter. Buprenorfin var det klart vanligaste preparatet och över hälften (55 procent) av den totala beslagsmängden kunde spåras.

Sammanfattningsvis visar undersökningen följande:

  • det är nästan uteslutande monobuprenorfin som beslagtas
  • det finns en koncentration av beslagen till Stockholmsregionen
  • det är mycket sällsynt med beslag av buprenorfin eller metadon som varit avsedd för smärtbehandling
  • en majoritet av buprenorfinbatcherna (82 procent) har sålts i Frankrike
  • en mindre andel, 10 procent, har levererats till mottagare (hälso- och sjukvård) i Sverige och kan därför beskrivas som läckage.

Mycket talar för att eventuellt läckage från LARO-verksamheterna stannar inom gruppen personer med narkotikamissbruk. Spårningen av polisens beslag visar att utbudet domineras av illegalt insmugglat buprenorfin som i huvudsak härstammar från Frankrike. Undersökningen visar inte hur dessa läkemedel förs in i landet, men två huvudsakliga vägar kan vara illegal införsel (persontrafik eller på annat sätt) och leveranser efter internetbeställningar.

Utvecklingen i Finland visar en likartad utveckling, med en kraftig ökning av den illegala införseln från Frankrike.

Socialstyrelsen bedömer att läckaget från de svenska LARO-verksamheterna är begränsat, särskilt i relation till andra utbudsfaktorer.

Resultaten pekar på behovet av ett alternativt språkbruk där läckage kan vara en av flera kanaler bort från den ordinarie läkemedelshanteringen. Analysen visar också att andra förklaringar, till exempel illegal införsel, kan ha en större betydelse än läckage. I den internationella forskningen används begreppet diversion som översatt till svenska blir avledning. Begreppet är dock inte på något sätt etablerat.

Rapporten är en del i ett större projekt att öka kunskapen på området.

Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden är utgiven av Socialstyrelsen.

Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman