Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket dricker svensken?

Under 2014 sjönk konsumtionen med 4 % jämfört med 2013. Hur mycket dricker svensken? redovisar resultat från Monitormätningarna avsedda för att få en samlad bild av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Kunskapsstödet är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

​Under 2014 sjönk konsumtionen med 4 % jämfört med 2013. Under 2014 uppgick konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Efter en viss nedgång under 2012 och en uppgång under 2013 är konsumtionen nu tillbaka på de nivåer som rådde under åren 2009-2011.

Hur mycket dricker svensken? redovisar resultat från Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker,) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via Internet och hemtillverkning.

Kunskapsstödet sammanfattar uppgifter om den totala alkoholkonsumtionen, uppdelat på dess olika delmängder, för perioden 2001–2014 med betoning på utvecklingen under senare år.

Hur mycket dricker svensken? är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.
Hur mycket dricker svensken? på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?