Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket röker svensken?

Hur mycket röker svensken? innehåller en skattning av den totala förbrukningen, uppgifter om olika anskaffningskällors bidrag till den totala konsumtionen samt självrapporterade rökvanor. Kunskapsstödet är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

​Hur mycket röker svensken? presenterar en skattning av den totala cigarettanskaffningen i Sverige för 2012 och 2013. Kunskapsstödet sammanfattar resultat från Monitormätningarna som syftar till att få en få en samlad bild av den totala cigarettkonsumtionen i Sverige. Totalt innebär den nya skattningen att närmare 7 miljarder cigaretter anskaffades av svenskar under 2013 vilket var en i stort sett oförändrad nivå jämfört med 2012.

Kunskapsstödet innehåller uppgifter om olika anskaffningskällors bidrag till den totala konsumtionen, alltså cigaretter som inte sålts genom lagliga kanaler i Sverige, liksom en skattning av den totala förbrukningen. Det redovisar dessutom självrapporterade rökvanor och enligt dessa uppgifter har andelen som röker minskat påtagligt sedan 2003, huvudsakligen beroende på att dagligrökningen minskat.
Hur mycket röker svensken? är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

Hur mycket röker svensken? på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman