Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall

Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall

Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall beskriver kedjan av händelser som påverkar den slutgiltiga redovisningen av de narkotikarelaterade dödsfallen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Narkotikarelaterade dödsfall beskriver kedjan av händelser som påverkar den slutgiltiga redovisningen av de narkotikarelaterade dödsfallen.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet. Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen genomfört en fördjupad analys av de narkotikarelaterade dödsfallen 2014.

Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall vänder sig exempelvis till myndigheter, beslutsfattare och profession.

Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall är utgiven av Socialstyrelsen.

Narkotikarelaterade dödsfall – statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman