Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Samlad uppföljning av ANDT-strategin

Samlad uppföljning av ANDT-strategin är en återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken med en redovisning av utvecklingen med särskilt fokus på strategiperioden 2011–2014. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Samlad uppföljning av ANDT-strategin är den första uppföljningen av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT-strategin.

Kunskapsstödet  är en återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken med en redovisning av utvecklingen med särskilt fokus på strategiperioden 2011–2014.

Kunskapsstödet baseras på data från ANDT-uppföljningssystemet (www.andtuppfoljning.se) och beskriver utvecklingen i relation till sex av sju långsiktiga mål i ANDT-strategin.

Samlad uppföljning av ANDT-strategin är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Samlad uppföljning av ANDT-strategin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman