Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar SiS i korthet 2012 – en samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 – en samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 redovisar ett urval statistiska uppgifter om SiS missbruksvård, ungdomsvård och slutna ungdomsvård. Kunskapsstödet är utgivet av Statens institutionsstyrelse, SiS.

​SiS i korthet 2012 – en samling statistiska uppgifter om SiS redovisar ett urval statistiska uppgifter om SiS missbruksvård, ungdomsvård och slutna ungdomsvård. Innehållet redogör för år 2012 och omfattar inte jämförelser över tid.

Uppgifterna i rapporten är, med undantag från Överklagade beslut, tabell 18, hämtade ur KIA (SiS klient- och institutionsadministrativa system). I KIA förs alla beslut som rör den enskilde, även den enskildes journal och behandlingsplan.

Uppgifterna har tagits fram i februari/mars 2013. I enstaka fall kan dessa uppgifter skilja sig från statistik framtagen vid andra tidpunkter eftersom det är möjligt att både ändra registreringar och att göra registreringen i KIA vid en senare tidpunkt.

SiS i korthet 2012 – en samling statistiska uppgifter om SiS är utgiven av Statens institutionsstyrelse, SiS.

SiS i korthet 2012 på SiS webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman