Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013 innehåller uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år i sluten vård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013

​Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 baseras på patientregistret och beskriver utvecklingen av antalet vårdade personer i större sjukdomsgrupper. Rapporten innehåller uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år i sluten vård.

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 visar bland annat följande:

  • Totalt har 40,8 miljoner vårdtillfällen för 8,3 miljoner personer rapporterats in under perioden 1988-2013.
  • Den högsta procentuella ökningen ses för kronisk njursvikt som mer än fyrdubblats.
  • Antalet vårdade för psykiska störningar orsakade av narkotika har nästan tredubblats under perioden.
  • Den största procentuella minskningen, 74 procent, har skett inom sjukdomsgruppen sjukdomar i ögat och närliggande organ vilket delvis beror på att vården avseende grå starr, katarakt, utförs i allt ökande omfattning i den öppna vården.
  • Antal slutenvårdade för både bröstcancer och prostatacancer har sjunkit under senare delen av 2000-talet vilket inte betyder att insjuknande i dessa sjukdomar avtagit. Socialstyrelsens rapport Cancer i siffror 2013 visar att antalet insjuknade snarare ökat under samma period, det är förändringar i cancervårdens organisation som ligger bakom den sjunkande trenden.

De diagram och tabeller som presenteras i rapporten återspeglar inte nödvändigtvis den faktiska sjukdomsutvecklingen i befolkningen.

Förändringar av antalet vårdade över tid för en sjukdomsgrupp kan ha flera orsaker:

  • Förekomsten av sjukdomen i befolkningen kan öka eller minska.
  • Behandlingsideologier kan förändras.
  • Ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas.
  • Organisationen kan ändras och överflyttning kan ske till öppen vård.
  • Demografiska förändringar på grund av åldrande befolkning.

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Sjukdomar i sluten vård 1988–2013 – inpatient diseases in Sweden 1988–2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman