Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdomar i sluten vård 1989–2014

Sjukdomar i sluten vård 1989–2014 tar upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper under åren 1989–2014. Rapporten, som är utgiven av Socialstyrelsen, innehåller bland annat uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år i sluten vård.

Omslagsbild till Sjukdomar i sluten vård 1989–2014

​Sjukdomar i sluten vård 1989–2014 tar upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper under åren 1989–2014. Rapporten, som är utgiven av Socialstyrelsen, innehåller bland annat uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år i sluten vård.  

Totalt har 40,7 miljoner vårdtillfällen för 8,3 miljoner personer rapporterats in under perioden 1989–2014. Av dessa var 34,8 miljoner vårdtillfällen med sjukdom som huvuddiagnos. De resterande vårdtillfällena, 5,9 miljoner, rör i huvudsak skador och förgiftningar. Förändringar av antalet vårdade över tid behöver inte bero på förändringar i sjukdomsutvecklingen utan kan även bero på, till exempel ändrade behandlingsideologier, ny teknik eller demografiska förändringar.

Fler vårdas för narkotikaanvändning

Socialstyrelsens siffror visar på flera trender. Till exempel har antalet inlagda på sjukhus på grund av narkotikaanvändning ökat stadigt. Under 2014 var siffran den högsta någonsin med över 10 000 patienter. 

Åldrande befolkning påverkar

De områden där slutenvården minskat kraftigt är exempelvis för sjukdomar i ögat, bröstcancer och prostatacancer. Det betyder dock inte att färre insjuknar, tvärtom har nämnda cancersjukdomar ökat något. Förklaringen är att dessa patienter i större utsträckning behandlas inom öppenvården. Samma mönster ses för vård vid till exempel prostataförstoring och ljumskbråck.

Bland de sjukdomar som ökat mest inom slutenvården sedan 1989 märks bland annat kronisk njursvikt, blodsjukdomar, vissa rubbningar i immunsystemet och sjukdomar i nervsystemet. Dessa sjukdomar kan alla kopplas till en åldrande befolkning.
Sjukdomar i sluten vård 1989–2014 är utgiven av Socialstyrelsen. 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem