Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om dödsorsaker 2016

Statistik om dödsorsaker 2016 visar bland annat att drygt 91 000 personer i Sverige dog år 2016. Hjärt-kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2016

​Statistik om dödsorsaker 2016 visar bland annat att drygt 91 000 personer i Sverige dog år 2016. Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna bland både män och kvinnor. Andelen av alla dödsfall som utgörs att hjärt- och kärlsjukdomar har dock minskat under de senaste åren.

Bland yngre personer dominerar skador och förgiftningar som dödsorsak. Andra vanliga dödsorsaker i denna åldersgrupp är självmord och olycksfallsförgiftningar inklusive överdoser.

Antalet dödsfall till följd av demenssjukdom fortsätter att öka. En anledning till detta är att betydligt fler lever längre idag. Det är också bland personer 85 år eller äldre som denna dödsorsak ökat mest.

Självmord minskar bland män men är fortfarande vanligare bland män jämfört med kvinnor. År 2016 klassificerades drygt 780 dödsfall bland män respektive drygt 350 bland kvinnor som självmord.

Statistik om dödsorsaker 2016 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?