Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om dödsorsaker 2017

År 2017 dog drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar stod tillsammans med tumörer för närmare 60 procent av dödsfallen. Drygt 1 900 dödsfall definierades år 2017 som alkoholrelaterade. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2017

​Hjärt- kärlsjukdomar är, följt av tumörer, den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall. År 2017 stod hjärt- och kärlsjukdomar för närmare 34 procent av dödsfallen medan tumörer stod för närmare 26 procent av alla dödsfall.

De senaste 30 åren har cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall inträffat i Sverige varje år. Dessa dödsfall är vanligast bland män. Under 2000-talet har närmare 80 procent av dessa dödsfall inträffat bland män. Bland både män och kvinnor var de alkoholrelaterade dödsfallen år 2017 högre än 1987 i de äldre åldersgrupperna, 65–79 respektive 80 år och äldre. I de yngre åldersgrupperna ser dessa dödsfall istället ut att ha minskat. Störst är minskningen i åldersgruppen 25–44 år där dödstalen minskat med närmare 80 procent sedan 1987.

Statistiken visar även siffror för bland annat narkotikarelaterade dödsorsaker och suicid.

Statistik om dödsorsaker 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?