Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 visar att drygt 11 procent av spädbarnen utsattes för rökning i hemmet vid åtta månaders ålder år 2015, jämfört med cirka 19 procent år 1999. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015

​Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 visar att drygt 11 procent av spädbarnen utsattes för rökning i hemmet vid åtta månaders ålder år 2015, jämfört med cirka 19 procent år 1999.

Andelen mödrar till spädbarn som röker minskar stadigt. Minskningen av rökande fäder har inte varit lika stor, men andelen som röker ser ut att ha stabiliserats de senaste fem åren.

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman