Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015 visar att allt fler personer får boendeinsatser från socialtjänsten. Kunskapsstödet innehåller uppgifter om grupper som får boendeinsatser, regionala skillnader och könsfördelning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Allt fler personer får boendeinsatser från socialtjänsten. Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015 visar att den 1 november 2015 var det 8 procent fler än vid samma tidpunkt året innan. Gruppen omfattar bland annat hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd och anhöriga till personer med missbruk, samtliga i åldern 21 år och äldre.

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015 visar att varaktigheten för insatsen bistånd som avser boende varierar över landet. I tre län, Uppsala, Gotlands och Kronobergs län, var det mer än 90 procent som hade en långsiktig boendelösning medan andelen med långsiktig boendeform i Stockholms län var 54 procent.

Kunskapsstödet visar att andelen kvinnor är något större än andelen män bland dem som får boendeinsatser.

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman