Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Tal om tobak 2012 – tobakskonsumtionen i Sverige 2012

Tal om tobak 2012 – tobakskonsumtionen i Sverige 2012

Tal om tobak 2012 – tobakskonsumtionen i Sverige 2012 sammanställer den tobaksstatistik som löpande tagits fram i SoRADs Monitor-projekt under perioden 2003–2012. Kunskapsstödet är utgivet av SoRAD.

​Tal om tobak 2012 – tobakskonsumtionen i Sverige 2012 sammanställer den tobaksstatistik som löpande tagits fram i SoRADs Monitor-projekt under perioden 2003–2012. Tyngdpunkten ligger på oregistrerad tobak som beräknas utifrån data ifrån SoRADs löpande frågeundersökning.

Tal om tobak 2012 innehåller den enda beräkning av tobakskonsumtionen i Sverige där man även uppmärksammar oregistrerad tobak. I första hand redovisas data över cigaretter men även data över snus presenteras i kunskapsstödet.

Tal om tobak 2012 – tobakskonsumtionen i Sverige 2012 är utgiven av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD.
Tal om tobak 2012 på SoRADs webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman