Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljning av föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

Uppföljning av föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

Socialstyrelsen har följt upp effekterna av de nya föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) som började gälla den 15 februari 2016. Resultatet visar att antalet patienter i LARO ökar. Och personer med långvariga smärttillstånd får nu i högre grad än tidigare behandling med LARO-preparat.

Uppföljning av föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

​Statistik som gäller försäljning av de preparat som används i LARO visar att antalet patienter i LARO ökar. Ökningen kommer främst av en uppgång av buprenorfin medan försäljningen av metadon är oförändrad. Buprenorfin i kombination med naloxon verkar minska något. Resultaten visar också att antalet personer med långvariga smärttillstånd i högre grad fick behandling med LARO-preparat efter än före förändringen i föreskriften.

LARO-mottagningar i Sverige har svarat i en enkät på hur de nya föreskrifterna som började gälla den 15 februari 2016 har påverkat deras verksamhet. Detta redovisas i uppföljningen.

Uppföljning av föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO), på Socialstyrelsens webbplats

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman