Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga visar att lokal samverkan mellan till exempel kommun, skola, polis och butiker där man begränsar tillgängligheten av alkohol kan minska konsumtion av alkohol bland unga men effekterna är små. Rapporten är utgiven av SBU.

​Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga visar att lokal samverkan mellan till exempel kommun, skola, polis och butiker där man begränsar tillgängligheten av alkohol kan minska konsumtion av alkohol bland unga men effekterna är små. Rapporten granskar insatser för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, spel och läkemedel hos barn och unga upp till 25 år.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har gått igenom den vetenskapliga litteraturen om insatser för att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel. Sådana insatser kan vara riktade till grupper eller individer med riskbeteende. Några exempel är program som genomförs i skolan enligt särskilda manualer, föräldrastöd och informationskampanjer.

Genomgången visar att inget av de skolprogram som SBU har granskat fungerar allmänt förebyggande mot missbruk. Enstaka skolprogram kan minska konsumtionen av tobak eller cannabis. Det finns också några få skolprogram som minskar helgdrickande. Insatser under en kort period, som bland annat motiverande samtal, kan minska konsumtionen av alkohol hos unga som ligger i farozonen för missbruk.

Kunskapen är otillräcklig på flera områden, exempelvis när det gäller insatser mot missbruk av dopningspreparat, läkemedel och spel. Det är också oklart om skatter, åldersgränser eller informationskampanjer i massmedia påverkar konsumtionen av alkohol och tobak hos unga.

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?