Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt sammanställer och utvärderar kunskap om verksamma metoder och program och dess effekter. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger kartlägger och granskar stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger. Kunskapsöversikten syftar till att sammanställa kunskap om verksamma metoder och program, avsedda att ge stöd till barn vars förälder eller omsorgsperson är beroende av alkohol eller andra droger och att identifiera fortsatt kunskapsbehov. Det är tänkt att användas som underlag för slutsatser om behov och riktning för vidare kunskapsutveckling och forskning.

Kunskapsstödet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra organisationer som möter barn och deras föräldrar.

Översikten omfattar vetenskapligt utvärderade program, i första hand RCT-studier. Det fokuserar främst på selektiv prevention, det vill säga, program och metoder som riktas till barn som har föräldrar med beroende av alkohol eller andra droger.

Sammanlagt inkluderades 40 studier vilka utvärderar 26 program. Kunskapsöversikten har funnit ett par studier genomförda med hög vetenskaplig tillförlitlighet. Den ena har studerat recovery coaches (98) som bygger på en intensiv form av case management vilken riktas främst till föräldrar i deras hemmiljö. Den andra studien gäller Strengthening Families Program (157) som riktas till både barn och föräldrar i 12-14 gemensamma och åtskilda sessioner.

Studier med medelgod tillförlitlighet handlar bland annat om följande program:

  • Stress Management and Alcohol Awareness Program (SMAAP) (62)
  • Relational Psychotherapy Mother´s Group (105, 110)
  • Family Behavior Therapy (135)
  • Focus on Families (47).

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?