Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor visar bland annat att det går att identifiera fler kvinnor som utsätts för partnervåld genom screening i hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kommenterat en systematisk översikt om ifall vårdpersonal, exempelvis barnmorskor, rutinmässigt bör ställa frågor om partnervåld till kvinnor som besöker hälso- och sjukvården av andra skäl.

Översikten visar att ett screeningförfarande inom hälso- och sjukvården leder till att fler kvinnor som utsatts för partnervåld kan identifieras. Oklart är däremot om screening verkligen leder till bättre hälsa, hjälp och stöd för kvinnorna – eller i förlängningen till minskat våld.

SBU konstaterar att screening för partnervåld i dagsläget inte uppfyller Socialstyrelsens modell och generella bedömningskriterier för allmän screening. En sådan förutsätter bland annat att metoden är tillförlitlig, men också att det finns effektiva åtgärder att erbjuda de kvinnor som identifieras.

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor är utgiven av SBU.

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?