Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman ASI - Addiction Severity Index

ASI - Addiction Severity Index

Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd att användas inom missbruks- och beroendevården. Bedömningsinstrumentet är utvecklat i USA.

 

​ASI-intervjun

ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. På Socialstyrelsens webbplats hittar du information om intervjun.

ASI-intervjun på Socialstyrelsens webbplats

​ASI-manualen

ASI-manualen med anvisningar till ASI Grund och ASI uppföljning.

ASI-manualen

​ASI webbutbildning

ASI webbutbildning riktar sig till dig som har gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper.

Till webbutbildningen