Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Behandling och stödinsatser vid missbruk och beroende

Behandling och stödinsatser vid missbruk och beroende

Behandling och stödinsatser vid missbruk och beroende innefattar bland annat läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, sociala stödinsatser och behandling vid samsjuklighet. Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att erbjuda behandling och stödinsatser utifrån sina ansvarsområden.

 

​Motiverande samtal för personer med missbruksproblem

SBU:s rapport om motiverande samtal  är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt som behandlar effekter av att använda motiverande samtal, MI, för personer som är i riskzonen, beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem

Omslag till Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendeNationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller bland annat rekommendationer om psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser och behandling av ungdomar.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

​Podden om barn i familjer med missbruk

17 procent av alla barn i Sverige har en förälder med missbruksproblem. Hur uppmärksammar man dessa barn och hur kan stödet till både barn och föräldrar i familjer med missbruk förbättras?

Podden om barn i familjer med missbruk på Socialstyrelsens webbplats

​Manual för Motivationshöjande behandling (MET)

Motivationshöjande behandling, MET, vilar på motiverande samtal med tillägget att det finns en manual för hur behandlingen ska genomföras. MET-manualen vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende.

MET-manualen på alkoholhjalpen.se