Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Narkotikamissbruk och -beroende

Narkotikamissbruk och -beroende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer. Därför behöver man upptäcka ett riskfyllt bruk så tidigt som möjligt, och motverka att riskbruket övergår i missbruk eller beroende.

 

På djupet logga.jpgPodd om motgiftet naloxon som kan rädda liv

Poddavsnitt 60. Socialstyrelsen har vidtagit flera åtgärder för att öka tillgängligheten till överdosmotgiftet naloxon. Vilken betydelse kan läkemedlet ha? Och finns det verkligen inga risker med naloxon?

På djupet – en podd från Socialstyrelsen 

Folder: överdosrisker opioiderInformationsmaterial om överdosrisker med opioider

Opioider som heroin, buprenorfin och oxikodon är inblandade i en stor del av alla narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en folder och ett samtalsstöd för dig som i din profession informerar om överdosrisker med opioider. Materialet tar upp och förklarar på ett enkelt sätt fyra vanliga situationer som ökar risken för opioidöverdos.

​Informationsmaterial om överdosrisker med opioider på Socialstyrelsens webbplats

Omslag: folderInformationsmaterial om naloxon

Naloxon häver opioidöverdoser och skrivs ut till personer med risk för överdos. För att underlätta förskrivning och utdelning har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram samtalsstöd, fickfoldrar och broschyrer med information om naloxon. De visar i text och bild bland annat hur man känner igen en opioidöverdos och hur naloxon verkar och ges.

Informationsmaterial om naloxon på Socialstyrelsens webbplats

Omslag till Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendeNationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har under 2019 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

Omslag: Öppna jämförelser 2018 – Missbruks- och beroendevårdÖppna jämförelser 2018 – Missbruks- och beroendevård

Öppna jämförelser visar att över 90 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats för personer med missbruks- eller beroendeproblem. Få kommuner använder systematisk uppföljning som underlag för verksamhetsutveckling.

 

Öppna jämförelser 2018 – Missbruks- och beroendevård på Socialstyrelsens webbplats

Omslag: Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningarStatistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

De senaste åren har i snitt cirka 900 personer per år avlidit till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Av dessa var närmare hälften olycksfallsförgiftningar och drygt en fjärdedel suicid. I resterande fall har man inte kunnat avgöra om det rör sig om ett olycksfall eller suicid.

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar på Socialstyrelsens webbplats