Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

 

​Film om partnerskapet

En kort film som informerar om partnerskapet mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Målet för denna samverkan mellan regional och nationell nivå är att gemensamt arbeta med att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten och den näraliggande hälso- och sjukvården att arbeta kunskapsbaserat.

​​​​

​Film om regionala samverkans- och stödstrukturer

En kort film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län, inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Filmen svarar bland annat på frågan om satsning med regionala samverkans- och stödstrukturer har gett någon effekt. Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kan du inte se filmen? Klicka här.

 

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Brosschyr från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ger information om de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

​Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling 

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beskriver modellen för långsiktig samverkan mellan regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård – regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och nationell nivå – Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Socialstyrelsen och övriga berörda myndigheter i Rådet för styrning med kunskap.

Samverkansmodell för långsiktig kunskapsutveckling